Regulamin konkursu fotograficznego

Regulamin Konkursu Fotograficznego "Moje Zwierzątko"

 § 1 Cel konkursu

 1. Konkurs Fotograficzny "Moje Zwierzątko" ma na celu promowanie miłości do zwierząt oraz umożliwienie uczestnikom podzielenia się swoimi pięknymi fotografiami swoich zwierząt domowych.

 § 2 Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Coralland sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszów, ul. Szopena 51, zwany dalej "Organizatorem".

 § 3 Terminy

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 04.10.2023 i kończy się w dniu 27.10.2023

 § 4 Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób pełnoletnich oraz niepełnoletnich za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby zamieszkujące w Polsce.
 3. Uczestnik musi posiadać prawo autorskie do przesłanej pracy fotograficznej.
 4. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę fotograficzną.

 § 5 Temat konkursu

 1. Tematem konkursu jest "Moje Zwierzątko". Uczestnicy mogą przesłać fotografie swoich zwierząt domowych, takie jak psy, koty, ptaki, ryby itp.

 § 6 Zasady przesyłania prac

 1. Prace fotograficzne należy publikować pod postem wystawionym na facebook
 2. Praca musi być w formacie JPEG lub PNG.
 3. Uczestnik może dołączyć krótką notkę, jeśli ma na to ochotę.

 § 7 Ocena prac

 1. Wszystkie nadesłane prace zostaną uwzględnione w konkursie.
 2. Prace zostaną ocenione przez organizatora konkursu.
 3. Organizator wybierze 2 prace, które zostaną nagrodzone.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone na profilu społecznościowych organizatora i forum Akwarystyka Morska 30.10.2023r.

 

 § 8 Nagrody

 1. Nagrody dla zwycięzców zostaną przyznane w następujący sposób:
 2. Nagroda główna: Radion XR15 PRO G6
 3. Nagroda druga: Vortech MP10 QD
 4. Nagrody nie podlegają wymianie na pieniądze.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w razie ich wyczerpania.

 § 9 Informacje dodatkowe

 1. Uczestnik oświadcza, że jest autorem przesłanej pracy fotograficznej i że nie narusza ona praw autorskich innych osób.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac do celów promocji konkursu na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych, z zachowaniem praw autorskich do tych prac.
 3. Uczestnik zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu.

 § 10 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu w dowolnym momencie, o czym uczestnicy zostaną poinformowani na stronie internetowej Organizatora.
 2. Wszelkie spory wynikłe z udziałem w konkursie będą rozstrzygane na drodze polubownej, a w razie braku porozumienia - przez właściwy sąd powszechny.
 3. Regulamin konkursu jest dostępny na facebooku Organizatora oraz w siedzibie Organizatora.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania.

 

Coralland sp. z o.o.

ul. Szopena 51

Rzeszów, dn. 04.10.2023

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium