Zwroty i reklamacje
  1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar bez wad (fizycznych i prawnych). Sprzedawca odpowiada wobec Klienta oraz Przedsiębiorcy dokonującego zakupu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością z tytułu odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności przewidzianych art. 43a i nast. ustawy o Prawach Konsumenta.
  2. Zwrotom nie podlegają organizmy żywe oraz produkty wykonane ze szkła.
  3. Reklamacje dotyczące Towarów lub realizacji umowy sprzedaży należy składać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail Sprzedawcy: biuro@coralland.pl .
  4. Klient jest uprawniony do zgłoszenia Sprzedawcy reklamacji w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres biuro@coralland.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.
  5. Sprzedawca udziela Konsumentowi odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź ta jest udzielana na piśmie lub innym trwałym nośniku (np. e-mailowo).

Zwrot nieużytego i niezniszczonego sprzętu jest możliwy do 14 dni od zakupu, Zwrotom nie podlegają organizmy żywe oraz produkty wykonane ze szkła. Reklamację na zwierzęta należy składać do 24H od zakupu, podstawą rozpatrzenia jest dokument zakupu oraz zdjęcia lub filmik.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium